Rapport

Evaluering af Sundhedsdansk

Region Sjælland har udviklet undervisningsmaterialet 'Sundhedsdansk' til brug på danskuddannelse for voksne udlændinge. I rapporten evaluerer EVA sproglærernes anvendelse af materialet i deres undervisning på sprogcentrene og virkninger heraf på kursisternes læring.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-420-9
Opdragsgiver: Region Sjælland
Hent rapport