Rapport

Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde

Denne rapport er første statusrapport for projekter, der har fået bevilget tilskud fra Puljen til opsøgende arbejde. Rapporten gør status over seks igangværende projekter fra første bevillingsrunde og giver indsigt i, hvordan de udvalgte projekter forløber og om de forventede virkninger opnås.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-321-9
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse