Rapport

Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde (Hovedrapport)

Rapporten indeholder en samlet evaluering af de projekter, der har fået støtte under puljen til opsøgende arbejde. Fokus i evalueringen ligger på virkningen af de aktiviteter, der er sat i gang i forbindelse med projekterne, og hvorvidt de har bidraget til at nå målene med puljen.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-510-7
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport