Rapport

Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde (Statusrapport 2)

Denne rapport er den anden statusrapport for 17 projekter, der har fået bevilget tilskud fra puljen til opsøgende arbejde, og som pr. 1. september 2020, har afleveret selvevalueringsrapporter. Rapporten samler op på projekternes erfaringerne fra, evaluerer deres fremdrift og virkninger samt i hvilket omfang de har nået de forventede mål.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-455-1
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport