RAPPORT

Evaluering af VUC Videnscenter

EVA har evalueret VUC Videncenter. Vi har stillet skarpt på de erfaringer, der er med Videncenterets hidtidige virke. Vi har også kigget på de ønsker, der er til Videncenterets fremtidige opgaveportefølje.

Udgivelsesår: 2015
Opdragsgiver: VUC Videnscenter
Download