Projekt

Flygtninges vej til arbejde og uddannelse

Kontakt

Maria Thiemer

Konsulent
+45 35 25 66 44

Flygtninges tilknytning til arbejdsmarkedet har de seneste år været et centralt politisk tema i Danmark. Blandt andet spørgsmålet om, hvordan man skaber et bedre match mellem flygtninges medbragte kompetencer og arbejdsmarkedets behov, har været i fokus. EVA har undersøgt, i hvilken grad de danske kommuner bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere flygtninge.