RAPPORT

Folkeskolelærernes efteruddannelse - en undersøgelse af udbuddet

EVA har undersøgt omfanget af udbudte og oprettede efteruddannelseskurser til folkeskolens lærere. Undersøgelsen omfatter kurser, udbudt på amtscentre for undervisning (ACU'er) og centre for videregående uddannelser (CVU'er). Formålet med undersøgelsen er at undersøge konsekvenserne af ændringen fra central styring til markedsstyring for udbuddet af efteruddannelse til lærerne.

Udgivelsesår: 2005
ISBN: 87-7958-249-4
Opdragsgiver: EVA
Download