RAPPORT

Forberedende voksenundervisning 2004 - en sammenfatning af FVU-rådenes afrapporteringer til KFU-rådet

EVA har udarbejdet en overskuelig sammenfatning af amternes indsats på FVU-området i 2004 jf. FVU-rådenes opfattelse af indsatsen. Vi stiller skarpt på centrale punkter, hvor der er mulighed for forbedringer, og på hvilke ideer FVU-rådene har til at forbedre indsatsen og øge FVU-aktiviteten.

Udgivelsesår: 2005
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download