KORTLÆGNING

Forskningskortlægning af voksnes basale færdigheder i Norden

EVA har kortlagt forskningen om voksnes basale færdigheder i Norden i perioden 2010-2016. Vi afdækker omfang og indhold i de engelsksprogede forskningsartikler om emnet.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-951-3
Opdragsgiver: Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)
Download