RAPPORT

Forsøg med ord- og regneværksteder 2009

EVA har evalueret forsøget med ord- og regne-værksteder for kortuddannede voksne på erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Formålet med evalueringen er at styrke Undervisningsministeriets beslutningsgrundlag for evt at gøre tilbuddet permanent. Vi ønsker også at formidle viden til de institutioner, der har eller ønsker at oprette lignende tilbud.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-541-6
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download