Rapport

Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Denne rapport indeholder evalueringen af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere i staten. Evalueringen viser, at uddannelsen lever op til sine mål. Det vil sige, at den klæder de statslige ledere bedre på i forhold til at fremme et godt psykisk arbejdsmiljø samt at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-414-8
Opdragsgiver: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU)
Hent rapport