INSPIRATIONSMATERIALE

Gode eksempler på RKV på EUV

Få inspiration til, hvordan I som erhvervsskole kan arbejde med realkompetencevurderinger (RKV'er) på erhvervsuddannelser for voksne (EUV). I materialet får du gode eksempler på arbejdet med RKV'er inden for fire temaer: Et om rammer, vejledning og organisering. Et andet om redskaber til RKV. Et tredje om RKV som læreproces og et fjerde om realkompetencer i undervisningen.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-973-5
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download