RAPPORT

Den Grundlæggende Lederuddannelse - evaluering

Hvilken udvikling er der at spore i lederes udbytte af den grundlæggende lederuddannelse i AMU fra 2010 til 2015? EVA har blandt andet undersøgt, hvordan lederne har kunnet bruge uddannelsen i deres job, i forhold til karriere og mobilitet på arbejdsmarkedet og hvilken betydning lederuddannelsen har haft for den enkeltes videre uddannelse.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-911-7
Opdragsgiver: EVA
Download