GUIDE

Guide til undervisningsdifferentiering på erhvervsskoler

Få inspiration til, hvordan I kan styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres erhvervsskole. Guiden lægger op til, at lærere observerer hinandens undervisning. Den kan bruges  af lærere og ledere på en workshop, på en pædagogisk dag eller løbende i teamsamarbejdet.

Udgivelsesår: 2014
Opdragsgiver: EVA
Download