RAPPORT

Fra handlingsplan til virkelighed

Handlingsplaner er et vigtigt redskab i erhvervsskolernes arbejde med at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. EVA har undersøgt skolernes erfaringer med de forskellige indsatser i handlingsplanerne. Vi stiller skarpt på skolernes udbytte af indsatserne mod frafaldet af elever.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-654-3
Opdragsgiver: EVA
Download