RAPPORT

Improving Teaching and Learning for Adults - The Danish Report

Projektet belyser OECD-landenes praksis inden for grundlæggende voksenuddannelse ved at finde og beskrive gode eksempler på, hvordan løbende evaluering kan bruges til at forbedre og udvikle grundlæggende undervisning for voksne i læsning, skrivning, regning mv.

Udgivelsesår: 2006
Download