RAPPORT

It-færdigheder på et digitaliseret arbejdsmarked

EVA har undersøgt, hvordan danske virksomheder oplever deres medarbejderes it-færdigheder. Vi beskriver, hvilke brancher der oplever store behov for grundlæggende it-færdigheder, og hvordan virksomheder, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer ser på mulighederne for at opkvalificere deres medarbejderes it-færdigheder.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-016-4
Opdragsgiver: EVA
Download