Notat

Store kommunale forskelle i opkvalificering af flygtninge

I dette notat har EVA undersøgt, i hvor høj grad de danske kommuner bruger arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til at opkvalificere nyankomne flygtninge, og om der er sammenhæng mellem flygtninges deltagelse i AMU og beskæftigelse.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse