Konference

Konference: Voksenpædagogikken i en digitaliseret verden

Torsdag den 25. april afholder Voksenpædagogisk Forum den årlige forårskonference. I år er temaet voksenpædagogikkens betingelser og muligheder i en digitaliseret verden. Gennem oplæg og workshops stilles der skarpt på digitaliseringens potentialer, faldgruber og forudsætninger i forhold til at skabe gode voksenpædagogiske læringsmiljøer.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er stærkt repræsenteret på konferencen. Chefkonsulent i enhed for ungdomsuddannelse, Marianne Riis afholder en workshop, hvor deltagerne kan blive klogere på, hvordan anvendelsen af digitale teknologier i undervisnings- og læreprocesser kan hjælpe studerende på vekseluddannelser med at koble teori og praksis.

Senere på dagen afholder seniorkonsulent, Sia Sørensen og chefkonsulent, Michael Andersen en workshop, hvor de præsenterer nogle af hovedresultaterne fra den netop afsluttede analyse af erfaringerne med at bruge e-læring og blended learning inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Efter præsentationen lægges der op til diskussion af, hvilke muligheder og begrænsninger deltagerne i workshoppen ser i brugen af de to digitale undervisningsformer i deres egen praksis.

Derudover er det Sissel Kondrup, der er chefkonsulent i enheden for voksen- og efteruddannelse på EVA, som faciliterer dagen.

Læs mere om konferencen og se hele programmet.

Tid & sted

25. april, 9.30-15.45

UC Syd
Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Voksenpædagogisk Forum

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt netværk. Både praktikere, forskere, uddannelsespolitiske parter m.fl. er repræsenteret i forummet, som fungerer som et skæringspunkt for drøftelser om udvikling af voksenpædagogik, voksenuddannelse og -læring.