NOTAT

Minianalyse: Fra ufaglært til faglært

Denne minianalyse ser på, hvor mange ufaglærte, der er startet på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2019. Analysen følger op på EVA’s spørgeskemaundersøgelse blandt ufaglærte i 2014. Ved at koble svarene til registerdata undersøger analysen, om de ufaglærte, der var motiverede for uddannelse i 2014, sidenhen er startet på en erhvervsuddannelse.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse