Projekt

Motiverende læringsmiljøer

Kontakt

Maria Thiemer

Konsulent
+45 35 25 66 44

Motiverende læringsmiljøer for voksne. Vi har samlet viden og inspiration om emnet her - rettet til undervisere og pædagogiske ledere på både almen og erhvervsrettet VEU.