Nyhed

Oplæg om digitalisering af VEU på Danmarks Læringsfestival 2019

21/02 2019

For første gang nogensinde vil der i år være et konferencespor om voksen- og efteruddannelser (VEU), når Danmarks Læringsfestival 2019 løber af stablen fra den 13.-14. marts i Bella Center på Amager i København. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er bl.a. repræsenteret ved chefkonsulent, Michael Andersen, der skal holde oplæg om digitalisering af VEU.

Temaet for Danmarks Læringsfestival er i år teknologiforståelse. Et begreb, der efterhånden anvendes og indarbejdes som en del af undervisningen på de fleste uddannelsesområder – også voksen- og efteruddannelser.

Som en ud af tre oplægsholdere, der skal tale om den nationale strategiske indsats for digitalisering af VEU, præsenterer chefkonsulent hos EVA, Michael Andersen, nogle af de foreløbige resultater fra EVA’s store kortlægning af VEU's brug af e-læring og blended learning, der er en blanding af e-læring og tilstedeværelsesundervisning.  

Digitaliseringsindsatsen spiller en rolle i forsøget på at indfri et af hovedformålene med trepartsaftalen på VEU-området, der blev indgået i efteråret 2017, nemlig at skabe et mere fleksibelt VEU. Det skal blandt andet ske ved at styrke brugen af digitale teknologier og e-læring.

Oplægget finder sted torsdag den 14. marts kl. 12.15 i Bella Center på Amager i København. Ud over Michael Andersen, er EVA også repræsenteret ved Britta Conny Carl, chefkonsulent i enheden for Dagtilbud for Børn.

Danmarks Læringsfestival 2019 arrangeres af Styrelsen for It og Læring samt Centre for Undervisningsmidler. Festivalen samler hvert år tusinder af professionelle fra hele undervisningsverdenen til oplæg, udstilling, videndeling og netværk.

I år afholdes festivalen i Bella Center, København fra den 13.-14. marts.