Projekt

Ordblindeundervisning for voksne

Projektleder

Maria Thiemer

Konsulent
+45 35 25 66 44

Ca. 250.000 voksne danskere anslås at være ordblinde, men kun en lille del af disse deltager i ordblindeundervisning for voksne (OBU). EVA har undersøgt brugen af Ordblindeundervisning for voksne (OBU) i perioden 2010-2019. EVA's undersøgelse bidrager med viden om i hvilket omfang OBU bruges, og hvem der benytter sig af uddannelsestilbuddet.