RAPPORT

Pædagogikum i det almene gymnasium

EVA har undersøgt de stærke og svage sider ved teoretisk og praktisk pædagogikum i det almene gymnasium. Vi har set på, hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af pædagogikum lever op til uddannelsens mål.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-262-1
Opdragsgiver: EVA
Download