Projekt

Parat til læring og undervisning

Projektleder

Sia Hovmand Sørensen

Seniorkonsulent
+45 26 29 53 74

Ud fra et ønske om at styrke herboende udsatte grønlænderes situation blev puljen Parat til læring og undervisning etableret i april 2018. Her kunne kommuner ansøge om bevilling til projekter, som skulle forbedre målgruppens læringsparathed og dansksproglige kompetencer. EVA har evalueret resultaterne af fem projekter, som har modtaget støtte fra puljen samt opsamlet tværgående erfaringer og læring fra projekterne.