RAPPORT

Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter

Politireformen har givet anledning til, at Rigspolitiet har tilbudt sine medarbejdere og ledelser en række kompetenceunderstøttende aktiviteter for at lette overgangen til den nye organisering. EVA har evalueret aktiviteterne for Rigspolitiet.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7958-479-2
Opdragsgiver: Rigspolitiet
Download