Rapport

ProfessionsKapacitet

Denne rapport formidler resultaterne af den eksterne evaluering af projektet ProfessionsKapacitet, som er igangsat af Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Finansministeriet og KL. Syv professionshøjskoler har deltaget i projektet og arbejdet med forskellige modeller for praksisnær it-kompetenceudvikling i 27 forskellige delprojekter.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Styrelsen for IT og Læring
Hent udgivelse