RAPPORT

Den særlige efteruddannelsesindsats for lærere på erhvervsfaglige uddannelser

Hvilket læringsudbytte har lærere haft af den særlige efteruddannelsesindsats, der blev sat i værk for lærere på erhvervsfaglige uddannelser i 2007-09? EVA har undersøgt lærernes oplevede læringsudbytte af efteruddannelsen.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-551-5
Opdragsgiver: EVA
Download