NOTAT

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne, nr. 1

Har flere ufaglærte på 25 år og derover ønsket at blive faglærte ved at gøre brug af det nye voksenspor, der blev indført i august 2015 på erhvervsskolerne? EVA har udarbejdet den første status over implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne, også kaldet voksensporet på eud.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-940-7
Opdragsgiver: EVA
Download