NOTAT

Status over den nye erhvervsuddannelse for voksne, nr. 2

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 5054 4485

Hvordan er status på antallet af deltagere på voksensporet på erhvervsuddannelserne i det første skoleår efter reformen? EVA gør status over, hvor mange der er blevet optaget i skoleåret 2015-16.

Udgivelsesår
2016
ISBN
(www) 978-87-7958-971-1
Opdragsgiver
EVA
Download