RAPPORT

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Pædagoger og lærere møder løbende nye faglige udfordringer i deres arbejde - og har derfor behov for at udvikle deres kompetencer. EVA har i 2012-13 undersøgt, hvordan skoler og dagtilbud bringer efteruddannelse og kompetenceudvikling i spil i den daglige praksis. Vi stiller skarpt på, hvordan institutionerne planlægger og implementerer efteruddannelse.

Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-7958-727-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel