Bilag

Tabelbilag B: Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Bilaget indeholder tabellerne fra rapporten: Voksen- og efteruddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-497-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse