Rapport

Tilgang til og frafald fra euv - Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne. Baggrundsrapport 1

Baggrundsrapport gives en oversigt over aktiviteten – målt som tilgangen – på euv i de første to skoleår, 2015/2016 og 2016/2017, set i forhold til tilgangen i de foregående fem skoleår på eud for personer på 25 år og derover.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: ISBN 978-87-7182-093-5
Opdragsgiver: 2017
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete