Notat

Tilsynsbesøg på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK)

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (herefter EVA) om at gennemføre tilsynsbesøg med afholdelse af fokusgruppeinterview i forbindelse med tilsynet. Dette notat præsenterer resultatet af tilsynsbesøgene og har fokus på at beskrive lærernes praksiserfaringer og kursisternes oplevelser af undervisningen og udbyttet af den.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Hent udgivelse