Artikel

Tosprogede kursister får ikke optimalt udbytte af AMU-kurser

16/06 2014

Langt størstedelen af tosprogede AMU-kursister går på ordinære AMU-kurser, som ikke er indrettet til en tosproget målgruppe, og mange af dem får derfor ikke et optimalt udbytte af AMU-kurserne. Det viser undersøgelsen ’AMU for tosprogede’, som Danmarks Evalueringsinstitut offentliggør 18. juni 2014.

Forskellen på, hvad tosprogede kursister får ud af deres AMU-kurser, ift. kursister med dansk baggrund, er især tydelig på de såkaldte certifikatkurser, der afsluttes med en prøve.

Undersøgelsen dokumenterer, at andelen af tosprogede kursister, der i 2013 faldt fra inden afslutningen på et certifikatkursus, var dobbelt så stor som blandt kursister med dansk baggrund. Samtidig var sandsynligheden for som tosproget at dumpe til certifikatprøven på fx et gaffeltruckkursus eller et kursus i levnedsmiddelhygiejne mere end tre gange så stor som for kursister med dansk baggrund.

AMU-udbydere prioriterer ikke tilbud for tosprogede kursister

Ifølge specialkonsulent Tue Vinther-Jørgensen, som står bag undersøgelsen, er der for mange AMU-udbydere, som ikke prioriterer at udbyde særlige kurser og forløb for tosprogede kursister:

”Selv om lovgivningen helt tilbage fra 1960’erne har givet mulighed for at oprette særlige tilbud for tosprogede kursister, er det et fåtal af AMU-udbyderne, som gør det. Og det er uhensigtsmæssigt, fordi underviserne på AMU samtidig oplever, at mange tosprogede ikke har tilstrækkelige danskforudsætninger til at kunne følge med i undervisningen på de ordinære AMU-kurser.”

Fire AMU-udbydere står for 82 % af de særlige forløb for tosprogede kursister

Fire AMU-udbydere ud af mere end 100 udbydere i alt står for 82 % af aktiviteten inden for de særlige forløb for tosprogede kursister, mens mange udbydere slet ingen aktivitet har på de særlige tilbud for tosprogede.

De fire mest aktive udbydere af særlige forløb for tosprogede kursister var i 2010-13 AMU Nordjylland med 29 % af aktiviteten, Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster med 27 % af aktivteten, Teknisk Erhvervsskole Center i København med 15 % af aktiviteten og Tietgenskolen i Odense med 10 % af aktiviteten.

”Med en tydelig ledelsesmæssig prioritering, et løbende fokus på den tosprogede mål-gruppe og et godt samarbejde med jobcenter og lokale virksomheder har en udbyder som AMU Nordjylland formået at rekruttere mange tosprogede kursister og opnå en høj aktivitet på AMU-kurser for tosprogede. Hvis flere AMU-udbydere prioriterede den type indsatser, er jeg overbevist om, at flere tosprogede kursister ville få et mere målrettet undervisningstilbud i AMU-systemet,” pointerer Tue Vinther-Jørgensen.

FAKTA om AMU for tosprogede kursister

  • I 2013 udgjorde tosprogede kursister 9 % af den samlede kursistgruppe på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
  • Under 5 % af de tosprogede kursister gør brug af de særlige uddannelsestilbud til den tosprogede målgruppe.
  • I 2013 deltog 2.323 kursister således i et særligt kursus eller forløb, mens der samlet set var 53.106 tosprogede kursister på AMU.
  • Regelgrundlaget for AMU har siden 1960’erne givet mulighed for at udbyde særlige uddannelsestilbud til tosprogede kursister.
  • Fra 2013 har betegnelsen ’tosprogede’ erstattet ’flygtninge og indvandrere’ i regelgrundlaget for de særlige tilbud. Målgruppen er dermed blevet præciseret som værende personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og evt. faglige forudsætninger.