Rapport

Tværgående analyse af resultater fra TUP 2015

Rapporten sammenfatter de vigtigste resultater og erfaringer fra seks af syv projekter, der blev støttet med midler fra Den Tværgående Udviklingspulje (TUP) under AMU i 2015. De seks projekter er lavet inden for de to temaer, som TUP 2015 havde fokus på, hhv. afprøvning af deltagernes læringsudbytte (tema 1) og styrket anvendelse af fjernundervisning på AMU (tema 2). 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-146-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Download