RAPPORT

Undersøgelse af masteruddannelserne

EVA har undersøgt, om masteruddannelserne imødekommer arbejdsmarkedets behov for efter- og videreuddannelse på højt niveau. Vi har bl.a. stillet skarpt på uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans - og hvilke bevæggrunde deltagerne og arbejdsgiverne har for valg af efter- og videreuddannelse.

Udgivelsesår: 2013
Opdragsgiver: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU)
Download