Artikel

Undersøgelser fra EVA kan kvalificere forhandlinger om VEU-trepartsaftale

28/06 2021

I løbet af de seneste to år har EVA gennemført et stort antal undersøgelser og evalueringer, som belyser dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017. En sammenfatning af de vigtigste resultater viser, at visse initiativer er lykkedes, men at der fortsat er udfordringer med bl.a. faldende aktivitet. Resultaterne og analyserne kan udgøre grundlaget for de kommende drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

VEU-trepartsaftalen fra 2017 skulle bl.a. forbedre kvaliteten i det offentlige voksen- efter- og videreuddannelsessystem, gøre udbuddet mere fleksibelt og attraktivt for såvel medarbejdere som virksomheder.

I en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, har EVA samlet de vigtigste analyser af styrker og svagheder ved VEU-trepartsaftalen fra 2017 i forhold til en række aftalepunkter. Sammenfatningen har særligt fokus på målopfyldelse samt hvilke udfordringer, der fortsat eksisterer her fire år senere og kort inden nye forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. EVA’s mange undersøgelser, evalueringer og analyser danner på den måde et solidt grundlag for de overvejelser om fremtidige initiativer, der skal finde sted i forbindelse med de kommende trepartsforhandlinger på området.

Øget fleksibilitet og mere attraktive uddannelser

Ser man på tværs af EVA’s undersøgelser og evalueringer af initiativer fra VEU-trepartsaftalen fra 2017, tegner der sig et billede af, at en række initiativer er lykkedes med dels at øge fleksibiliteten og dels at gøre det mere attraktivt at deltage i VEU. Det gælder bl.a. forhøjelsen af VEU-godtgørelsen, som ifølge to ud af tre udbydere har gjort det mere attraktivt at bruge AMU, og det gælder digitaliseringen af VEU, som ifølge EVA’s analyser har potentiale til at kunne bidrage til øget tidsmæssig og geografisk fleksibilitet. Noget som efterspørges af såvel medarbejdere som virksomheder.

Lav aktivitet og utilstrækkelige vejledningstilbud

Samtidig viser EVA’s undersøgelser og evalueringer, at der fortsat er store udfordringer med aktiviteten i VEU. På AMU har aktiviteten således været faldende eller stagneret gennem de seneste 15 år. På FVU er aktiviteten steget, men stigningen omfatter ikke kernemålgruppen for uddannelsen. Derudover viser EVA’s undersøgelse af vejledning til ufaglærte i beskæftigelse, at målgruppen ikke kender til de nuværende vejledningstilbud samt at de ufaglærte, som faktisk bruger vejledning, finder den utilstrækkelig i forhold til deres behov.

Har du tilknytning til VEU-området eller blot generel interesse for de forestående forhandlinger om en VEU-trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter? Så kan du se frem til at deltage i EVA’s webinar om evalueringen af trepartsaftalen fra 2017, som afholdes til efteråret. Modtag EVA’s nyhedsbrev og hold dig opdateret, når vi sender invitationer ud efter sommerferien.

Om sammenfatningen

Sammenfatningen omfatter resultaterne af otte evalueringer og undersøgelser, som EVA har lavet for Styrelsen for It og Læring (STIL), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU). Det gælder bl.a. en erfaringsopsamling af digitaliseringen af VEU samt en evaluering af pulje til opsøgende arbejde.
Derudover omfatter sammenfatningen resultaterne af seks evalueringer og undersøgelser, som alle er igangsat af EVA af egen drift som såkaldte handlingsplansprojekter, hvilket bl.a. tæller en undersøgelse af brugen af FVU, en evaluering af private virksomheders brug af offentlig videregående VEU samt en undersøgelse af vejledning til ufaglærte voksne i beskæftigelse.