Notat

Undervisere i folkeskolen og deres uddannelse

Notatet præsenterer resultaterne af en registerundersøgelse af uddannelse, efteruddannelse og kompetencedækning i folkeskolen. Resultaterne viser bl.a., at andelen af undervisere uden en læreruddannelse er stigende, at efteruddannelsesaktiviteten er faldende, og at der fortsat er behov for at styrke kompetencedækningen i folkeskolen. Omfanget varierer imidlertid meget på tværs af landet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-556-5
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent notatet