Rapport

Vejledning til ufaglærte voksne i beskæftigelse

I denne undersøgelse har EVA undersøgt ufaglærte voksnes overvejelser og valg om uddannelse og arbejdsliv samt hvilken rolle vejledning her har spillet. Vi har spurgt en række ufaglærte, hvad der har betydning for, om de modtager vejledning, og hvilket udbytte de har af den vejledning, de modtager.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-533-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport