Tema

VEU-trepartsforhandlinger

Kontakt

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 50 54 44 85

EVA har gennemført en lang række undersøgelser og evalueringer af dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017, og de kan udgøre grundlaget for de kommende drøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. På denne side finder du en sammenfatning med de vigtigste resultater og analyser samt øvrige relevante rapporter.