Litteraturstudie

Videregående VEU i Danmark

Litteraturstudiet kortlægger de studier af videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) der er foretaget i Danmark de seneste ti år (2010-2019), og afdækker hvilke temaer, der er undersøgt.  Litteratursøgning har identificeret 33 studier, der undersøger videregående VEU i en dansk sammenhæng. Studierne er opdelt i tre hovedtemaer: 1.Brug af videregående VEU, 2. Tilrettelæggelse af videregående VEU og 3.Effekter og udbytte af videregående VEU.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-352-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse