RAPPORT

Virksomhedernes behov for basale færdigheder

EVA har undersøgt, hvordan virksomhederne vurderer og håndterer svage basale færdigheder hos deres medarbejdere. Vi har også afdækket, hvordan virksomhederne anvender og vurderer de læse-, skrive- og regnekurser, som udbydes i regi af Forberedende Voksenundervisning, FVU.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: 978-87-7185-010-2
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete