Rapport

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2019

Hvordan bruger og vurderer virksomhederne AMU? Det har vi spurgt 1.246 tilfældigt udvalgte virksomheder om, der alle har det til fælles, at de har minimum fem ansatte, hvoraf mindst en er faglært eller ufaglært. Undersøgelsen er den fjerde i en række undersøgelser gennemfør i årene 2007, 2011, 2015 og nu i 2019, hvilket gør det muligt at undersøge, hvorvidt og hvordan virksomhedernes brug og vurdering af AMU har udviklet sig i perioden 2007-2019.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-307-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Anden information: Foto: Martin Gravgaard
Hent udgivelse