Rapport

Virksomheders brug og vurderinger af AMU i 2021

Rapporten formidler resultaterne af EVA's undersøgelse af virksomheders brug og vurderinger af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i perioden fra 2007 til 2021. Særligt udviklingen fra 2019 til 2021 forekommer interessant i lyset af en række tiltag fra VEU-trepartsaftalen 2017, som skulle styrke aktiviteten samt kvaliteten af AMU.

EVA har tidligere lavet tilsvarende undersøgeler i 2007, 2011, 2015 og 2019.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-516-9
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport