Konference

Voksenpædagogisk Forum 2018

-

Voksenpædagogisk Forums årskonference stiller i 2018 skarpt på arbejdsmarkedets forandringer med spørgsmålet: Er der et radikalt nyt arbejdsmarked på vej, og står vi klar med relevante voksenpædagogiske tilbud?

Konferencen inviterer eksperter, praktikere og politikere og spørger:

  • Hvilke udfordringer indebærer den 4. industrielle revolution for det voksenpædagogiske område?
  • Hvilke kompetencer skal uddannelsesudbydere, -brugere og borgere have på et fremtidigt arbejdsmarked?
  • Hvordan kan man styrke motivation og læring i en balance mellem nye politiske beslutninger og mødet med brugere af VEU?
  • Hvilken form for pædagogisk udviklingsarbejde og nytænkning er der brug for?

Få bud på svar gennem ekspertoplæg med både kritiske analyser og konkrete forslag. Og tag del i workshopper, som sætter scenen for vigtig erfaringsudveksling og fælles drøftelser af, hvordan vi håndterer nye samfundsmæssige og pædagogiske vilkår for voksen- og efteruddannelse.

EVA's Mille Lassen, konsulent på voksen- og efteruddannelsesområdet, præsenterer på workshoppen "Realkompetencer - motivation, mening og nytte" bl.a. gode eksempler på realkompetencevurderinger (RKV).

Hovedtalere

  • Kristian Weise, direktør for tænketanken CEVEA, fremlægger en analyse af den teknologiske udviklings konsekvenser for arbejdsmarkedet, og de nye kompetence krav som udviklingen rejser.
  • Janne Gleerup lektor RUC, medforfatter til ny bog om udbredelse af løse ansættelser, anlægger kritiske perspektiver på, hvad denne udvikling betyder i et livsperspektiv. Hvordan påvirkes vi af et uforudsigeligt og rodløst arbejdsliv med evigt pres for kompetenceudvikling og tilpasning til ustabile arbejdsmarkedsforhold?
  • Poul Nielson, forfatter til en strategisk gennemlysning af den nordiske arbejdsmarkedssektor ”Arbejdsliv i Norden” initieret af Nordisk Ministerråd. Analyse og forslag til nye tidsvarende måder at arbejde med VEU på i et nordisk perspektiv fremlægges.  

Program og tilmelding

Tilmeld dig via DPU's konferencesite.

Programmet kan du downloade i pdf-format nedenfor:

Arrangører

Konferencen arrangeres af Voksenpædagogisk Forum og Nordisk Netværk for Voksnes Læring. Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt netværk som består af repræsentanter fra bl.a. en lang række uddannelsesinstitutioner, interesse- og vidensorganisationer. EVA er med i voksenpædagogisk Forum.