RAPPORT

Voksenpædagogiske læringsmiljøer på VUC

En stigende andel af kursisterne på hf og almen voksenuddannelse (avu) har svage personlige, sociale og faglige forudsætninger. EVA har undersøgt, hvordan VUC'erne arbejder med at skabe et godt læringsmiljø for kursister på avu og hf-enkeltfag.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-772-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete