PRESSEMEDDELELSE

Voksnes uddannelsesvejledning falder imellem flere stole

29/09 2015

Hvem gør hvad, hvornår og hvordan, når kortuddannede og ufaglærte voksne skal vejledes om uddannelse? En kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tegner et meget broget billede af uddannelsesvejledningens organisering og rammer på VUC, erhvervsskoler og AMU-centre.

Der eksisterer ikke et samlet vejledningstilbud til kortuddannende og ufaglærte voksne over 25 år. Der findes derimod mange og ikke altid lige koordinerende vejledningstilbud. Det viser en ny kortlægning fra EVA af uddannelsesvejledning til voksne.

Undersøgelsens resultater skal ses i lyset af, at der i dag ikke er krav om, at de enkelte uddannelsesinstitutioner skal tilbyde de voksne vejledning forud for start på uddannelse:

”Flere institutioner tilbyder ifølge vores undersøgelse vejledning inden start på uddannelse, men opgaven bliver løftet forskelligt alt efter institutionernes prioriteringer”, forklarer specialkonsulent hos EVA Vicki Facius.

Samarbejdet med jobcentrene rummer store potentialer

Vejledning kan ifølge tidligere EVA undersøgelser spille en afgørende rolle for realiseringen af den politiske ambition om, at flere ufaglærte skal blive faglærte. Det er særlig vigtigt i forhold til de ufaglærte ledige, som i højere grad er motiveret til at tage en uddannelse. 85 % af de adspurgte uddannelsesinstitutioner finder, at der er behov for tættere samarbejde med jobcentrene for at sikre borgerne bedre vejledning og støtte. 

”De ledige kan i dag opleve skulle flere steder hen for at få vejledning om uddannelse. Det kan blive meget forvirrende – især hvis man får forskellig information de forskellige steder. Det fremmer næppe lysten til uddannelse. Mange parter løfter en del af opgaven; uddannelsesinstitutioner, VEU-centre, a-kasse, fagforeninger og jobcentre – men det er ikke entydigt, hvilke aktører der har ansvaret for at løfte opgaven om at vejlede voksne om uddannelse. Der er altså mange, der kan gribe bolden, men ingen ved, hvem der skal skyde den i mål,” siger Vicki Facius.

Om undersøgelsen

Rapporten er baseret på et bredt datagrundlag:

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige VUC’er og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner (totalundersøgelse)
  • En interviewundersøgelse blandt ledelsesrepræsentanter, vejledere, VEU-konsulenter, VEU-centerchefer, jobcentermedarbejdere og borgere, der har modtaget vejledning.
  • Besøg på tre uddannelsesinstitutioner med interessant praksis for voksenvejledning, inkl. fokusgruppeinterview og individuelle interview