Workshop

Workshop om anvendelsesorienteret undervisning

OBS: ARRANGEMENTET ER DESVÆRRE AFLYST

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) inviterer undervisere på FVU og avu til at dele deres erfaringer med anvendelsesorienteret undervisning.

Workshoppen er for dig, der kan se potentiale i – og har erfaringer med – at arbejde med anvendelsesorienteret undervisning på almene voksen- og efteruddannelser.

Som deltager i workshoppen inviteres du til at dele dine erfaringer fra praksis og lytte til andres. På den måde hjælper du EVA med at omsætte viden til praksis, og du medvirker til at identificere og udvikle eksempler på, hvordan man som underviser på almene voksen- og efteruddannelser kan praktisere en undervisning, der er (mere) anvendelsesorienteret. På workshoppen tager vi udgangspunkt i et hæfte om anvendelsesorienteret undervisning udgivet af EVA tidligere på året, som bl.a. indeholder en definition og afklaring af, hvad anvendelsesorienteret undervisning betyder såvel teoretisk som i praksis.

Tid: 20. august kl. 10.00-15.00

Sted: Østbanegade 55, 3. sal, 2100 København Ø

Tilmelding

Der er desværre et begrænset antal pladser på workshoppen, og de fordeles derfor ud fra et ønske om størst mulig spredning i erfaringer med anvendelsesorienteret undervisning blandt deltagerne.

Når du tilmelder dig, skal du derfor give en kort beskrivelse af dine erfaringer med anvendelsesorienteret undervisning. Det kan eksempelvis være erfaringer med:

 • at inddrage forskellige typer af anvendelseskontekster i undervisningen. Herunder overvejelser omkring, hvilke kontekster der er relevante og meningsfulde for lige netop dine kursister.
   
 • at få kursisternes fælles eller forskellige anvendelseskontekster bragt i spil i undervisningen.
   
 • at bruge forskellige aktiviteter og metoder til at skabe kobling mellem fag og anvendelseskontekster fx at tage på virksomhedsbesøg, inddrage autentisk materiale i undervisningen, gøre brug af prototypiske eksempler, tekster, mv., arbejde projektorienteret eller lade kursisterne bidrage med egne erfaringer.
   
 • at arbejde med forskellige formål med at lave anvendelsesorienteret undervisning, fx at tydeliggøre fagets relevans over for kursisterne, at give kursisterne mulighed for at bruge faget aktivt eller at understøtte kursisternes refleksion over det, de har lært, og hvordan det kan bruges i andre sammenhænge.
   
 • at samarbejde med kolleger om anvendelsesorienteret undervisning, fx i forbindelse med virksomhedsbesøg, eller fælles faglige drøftelser om udvikling af undervisningspraksis.

Der er tilmeldingsfrist den 3. juni kl. 12. Du får at vide, om du har fået plads på workshoppen senest den 7. juni.

Du tilmelder dig ved at udfylde nedenstående formular. Når du tilmelder dig, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med arrangementet og sletter dem efterfølgende. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller læs mere om vores privatlivspolitik.

Vi glæder os til at høre fra dig!