WEBINAR

Webinar: Inspiration til specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne

-

Flere og flere unge får specialpædagogiske støtte på deres ungdomsuddannelse, og kravene til de fagprofessionelle er stigende. Hvordan kan man som ledelse skabe de bedste rammer for SPS? Og hvad kan støttegivere og undervisere gøre for at støtte elever med ordblindhed og psykiske vanskeligheder? 

Specialpædagogisk støtte (SPS) er en god løftestang for unge, der går i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse, og som er ordblinde eller har psykiske vanskeligheder.

I mange henseender betyder støtten, at de unge klarer sig lige så godt som de andre elever til fx at gennemføre deres ungdomsuddannelse. 

Men EVA’s undersøgelser om SPS viser, at der er stor forskel på, hvor meget skolerne prioriterer SPS, fx hvor systematisk et system der er for støtten. På mange skoler er der et uudnyttet potentiale for at udvikle deres SPS-praksis til gavn for både eleven selv og skolen som et hele. 

Fokus for webinaret

På dette webinar søger vi svar på, hvordan vi kan styrke den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne.

Webinaret har fokus på, hvad der er vigtigt at overveje i organiseringen af sin SPS-bistand, og hvordan man kommer nogle af indbyggede udfordringer til livs:

  • Hvordan identificerer man fx hurtigt eleverne med behov for støtte?
  • Hvordan får man den rette støttekapacitet?
  • Hvordan tilrettelægger man bedst muligt støtten for eleverne?

Dagen byder blandt andet oplæg fra EVA, oplæg og inspiration fra andre praktikere og mulighed for refleksioner og netværk i mindre grupper. 

Webinaret henvender sig især til ledere og støttegivere på ungdomsuddannelserne. 

Tilmeld dig webinaret

Der afholdes to webinarer: 

  • For gymnasiale uddannelser 13/9 kl 14-16
  • For erhvervsuddannelserne 14/9 kl 14-16